بازار بورس - غبشهر بازار بورس - غبشهر

غبشهر


شنیده شده  در مجمع  غبشهر خبر انتقال كارخانه  مارگارين به جنب كارخانه  بهشهر و نزديك  شدن  اين  دو به هم  مطرح مي شود كه در هزينه هاي هر دو شركت  بسيار موثر است و بحث ادغام مطرح نيست و بيشتر يكي شدن تاسيسات و خطوط توليد مطرح است . 


+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۲ساعت   توسط   |