بازار بورس - شتران بازار بورس - شتران

شتران


شنیده شده   پالایش نفت تهران با دلار 2000 تومانی و نفت خام 104 دلاری

 برای سال جاری و بدون تغییر عوامل دیگر از جمله مالیات و عوارض ارزش افزوده 

می تواند سود هر سهم خود را تا 6000 تومان نیز پیش بینی کند

و اگر دلار به 2450 تومان یا نرخ نفت خام نیز افزایش یابد

 باز هم باعث افزایش سود آوری شرکت می شود. 


+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۲ساعت   توسط   |