بازار بورس - اخابر بازار بورس - اخابر

اخابر


شنیده شده   درآمد شرکت مخابرات ايران در سال گذشته، 100 هزار ميليارد ريال بوده است که 70 هزار ميليارد ريال از اين درآمد مربوط به تلفن همراه و مابقي از تلفن ثابت بوده است و در مدیریت شرکت برنامه ریزی شده است تا درآمد سال 92 با 20 درصد افزايش به 120 هزار ميليارد ريال برسد .+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۲ساعت   توسط   |